Word jij soms ook tureluurs van de verschillende regels die we in Nederland er op na houden? En niet alleen in Nederland. Ook in bedrijven en organisaties gelden bepaalde regels en dan heb je thuis en zelf ook nog afspraken en regels. Hoe ga je daar mee om? Welke regels zijn voor jou onwrikbaar en met welke neem je het niet zo nauw?

Inspiratiemuur-300x225Als je er zo eens bij stil staat worden we omgeven door regels die we onszelf en anderen bewust of onbewust ‘opleggen’. De regels die we hanteren vormen ook een filter op basis waarvan we informatie verwerken en vervolgens een bepaald gedrag vertonen. We noemen dit metaprogramma ook wel de “management richting”. Het is onze beslissingsbasis.

Wie heeft de broek aan?
De hamvraag is nu; hoe weet je welke regels iemand hanteert? En op basis van wiens regels er beslissingen worden genomen? Om dit te onderzoeken kun je vragen: 

Wat is een goede manier voor jou om je succes te vergroten? (bijv. op je werk)

We onderscheiden verschillende typen personen in dit metaprogramma.

De absolute leider
Het metaprogramma leidend stuurt de mogelijkheid regels te stellen en duidelijkheid daarover te geven. Personen met een MIJN/MIJN-regels filter hanteren als stelregel: ‘Mijn regels gelden voor mij en mijn regels gelden voor anderen.’

Zij dulden geen tegenspraak, zijn niet bang voor conflicten en handelen vooral vanuit zichzelf (1e positie). Ze dringen de eigen regels gewoon op. Als leider zijn ze in staat om anderen te vertellen hoe en wat ze moeten doen. Dat is hun kracht. Hun zwakte schuilt erin dat ze het lastig vinden om te accepteren dat anderen de dingen op een andere manier doen. In extremo herken je in dit metaprogramma de autoritaire leider.

Ik dop mijn eigen boontjes
Met dit metaprogramma zelfregulerend vind je dat ieder voor zich zijn eigen regels mag hebben. Deze personen weten precies wat ze zelf moeten doen. Ze willen niet hun eigen regels opdringen aan anderen. Dat is een goede eigenschap bij coachend leidinggeven of wanneer je werkt als interim manager. Ze kunnen autonoom werken en zijn goed in staat om conflicten te doorgronden. Ze hebben een natuurlijke tolerantie ten opzichte van anderen, maar zijn niet echt geïnteresseerd in anderen. Deze personen kunnen echter moeite hebben met het geven en ontvangen van sturende leiding.

Follow the leader
Personen met het metaprogramma volgend weten niet wat ze zelf moeten doen. Ze vertrouwen op anderen om de regels te bepalen. Ze hebben dus geen eigen regels. Kennen ze eenmaal de regels, dan weten ze wel wat ze moeten doen en kunnen ze in staat zijn om anderen te sturen met die regels.

Hun kenmerk is dat ze gezagsgetrouw zijn in het volgen van regels. Denk bijvoorbeeld aan echte bureaucraten. Ook vind je deze personen in grote organisaties en bij publieke dienstverlening. Hun valkuil is dat ze vastlopen zonder regels van anderen. Ze hebben echt iemand nodig die de regels en de grenzen voor hun werkzaamheden vaststelt.

Nieuwe aanknopingspunten
Als je nu eens terugdenkt aan de beslissingen die je zelf de laatste tijd hebt genomen, welke regels heb je daarvoor gebruikt? Hoe neem jij zelf beslissingen? Dit metaprogramma bied je de mogelijkheid om daar eens bewust bij stil te staan. Het kan je ook aanknopingspunten bieden om te kijken waardoor er conflicten ontstaan. Want reken maar dat er dan iemand andere regels op nahoudt dan is afgesproken. Of wellicht kom je wel tot de ontdekking dat er nog geen heldere afspraken waren.

Nieuwsgierig naar meer toepassingen van metaprogramma’s? Wil jij ontdekken wat jouw voorkeursstijlen zijn voor denken en handelen? Wil jij weten hoe wij jouw organisatie hiermee kunnen helpen? Kijk dan hier voor meer informatie over onze NLP Business opleidingen. Eerst vrijblijvend kennismaken met NLP? Meld je dan hier aan voor een gratis NLP introductiemiddag. De eerst volgende zijn op dinsdag 17 juni en vrijdag 27 juni in Zwolle.

Gratis ervaringsverhalen in je mailbox?

Schrijf je in voor de ervaringsverhalen zoals deze. Verhalen met herkenbare situaties en praktische tips om daarmee om te gaan in jouw leven.

Bedankt voor je inschrijving!

Check je mailbox om je inschrijving te bevestigen.

Misschien vind je deze verhalen ook interessant