Over een dode zeehond en een nieuwe aarde

Een verhaal over een dode zeehond en een nieuwe aarde

Dit is een verhaal over strandjutten, negativiteit en positiviteit, aanwezigheid en het vinden van je innerlijke doel.

Afgelopen week waren we op Terschelling. De liefde voor de Waddeneilanden heb ik echt van huis uit meegekregen. Eerst met mijn ouders, en nu met mijn eigen gezin.

Een dag strandjutten mag in zo’n week natuurlijk niet ontbreken. Via het Jeugdjournaal waren mijn dochters al goed geïnformeerd over de ‘plastic soep’. Nu zagen we met eigen ogen hoeveel troep er via de zee op het strand terechtkomt en de enorme schade daarvan voor het milieu, inclusief de dieren.

Tijdens onze strandtocht telden we, alleen al over die afstand van nog geen 4 km, 30 dode zeekoeten. En 1 dode zeehond… ik schrok (logisch!), maar mijn reactie was niets vergeleken bij de verbijstering en het verdriet op de gezichten van mijn dochters.

Het Jeugdjournaal was realiteit geworden.

Een nieuwe aarde – de uitdaging van deze tijd

In een vakantie lees ik graag. Toeval bestaat niet – ik noem het liever synchroniciteit – maar ik las diezelfde avond in het boek Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle over uiterlijke vervuiling in relatie tot innerlijke negativiteit.

Eckhart Tolle stelt dat ongelukkig-zijn of negativiteit een ziekte is op onze planeet.

Een verhaal over een dode zeehond en een nieuwe aarde van Irene van Gameren

Wat vervuiling op het uiterlijke niveau is, is negativiteit innerlijk. Het is overal te vinden, niet alleen op plaatsen waar mensen niet genoeg hebben, maar nog meer waar ze meer dan genoeg hebben.

Eckhart Tolle

Vreugde van Zijn

De troep op het strand laat heel duidelijk zien in wat voor consumptiemaatschappij we leven. Mensen geloven dat ze afhankelijk zijn van spullen om geluk te bereiken. Daarbij jagen en haasten we ons van het ene naar het andere. Leidt dit tot geluk?

Eckhart Tolle zegt daarover: “De vreugde van Zijn, het enige ware geluk, kan niet komen door vorm, dat wil zeggen door iets dat je bezit, een prestatie, persoon of gebeurtenis. De vreugde kan niet bij je komen – nooit. Ze komt voort uit je bewustzijn, en is dus één met wie je bent.”

Ofwel, werkelijk geluk komt van binnenuit. Niets kan de plaats innemen van het vinden van je echte innerlijke doel. Jouw unieke purpose. Daarvoor is bewustzijn nodig, ontdekken wie je bent. En dan leven in overeenstemming met jouw innerlijke doel dat zichtbaar wordt via uiterlijke doelen in de buitenwereld. Dat is de basis voor echt succes.

Aanwezigheid en aandacht

Voel jij gevangen in de sleur van het dagelijkse leven en heb jij geen zicht op jouw innerlijke doel? Of voel je je beperkt door de eisen die jouw werk, gezin, of zorg voor anderen stellen? Lijd jij dikwijls onder acute stress of acute verveling? Ja, ook dat komt vaker voor dan je denkt… Verlang jij naar de vrijheid en groei die voorspoed belooft? Of misschien geniet je al van relatieve vrijheid, maar is zelfs dát niet genoeg om echt zin te geven aan je leven.

Dan is het tijd om tijd en ruimte te creëren om jouw innerlijke doel te ontdekken. Om te ‘ontwaken’, zoals Eckhart Tolle dat zo mooi zegt. Het gaat om een verandering in je bewustzijn. Die verandering is meestal geen plotseling ontwaken, maar een proces.

Het gaat erom dat je je bewust wordt van de negatieve gedachten waarmee je jezelf identificeert. Waarmee je jezelf dus ook saboteert. En zo de weg naar jouw geluk in de weg staat. Aanwezigheid is de sleutel, aanwezig zijn in het moment en aandacht hebben voor wie je ontmoet en wat je doet.

Opgaan in wat je doet

Door aanwezig te zijn in het moment kan je helemaal opgaan in wat je doet, zodat tijd er niet meer toe doet. Zoals wij alle besef van tijd verloren, daar op het strand op Terschelling.

Zalig. Kilometers verder zagen we op een zandplaat een groep zeehonden heerlijk genieten van de zon. Dat beeld verzachtte het leed van de aanblik van de dode zeehond een beetje.

Tijdens de borrel na afloop in De Walvis besloot Sophie dat ze haar spreekbeurt gaat houden over zeehonden. En over hoe wij als mensen kunnen voorkomen dat de zeehond bedreigd wordt door nog meer plastic. Zo draagt zij op kleine schaal bij aan een nieuwe aarde. Wat maakt mij dat als moeder trots.

Oefen vandaag eens om met volledige aandacht bij de mensen te zijn die je ontmoet. Kost dit je moeite, of gaat het je moeiteloos af? Merk op wat je bij jezelf en de ander waarneemt.

Wat is de laatste keer dat jij alle besef van tijd kwijt was? Wat was je op dat moment aan het doen? Hier vind je 2 praktische concentratieoefeningen die je helpen om in het nu te komen en jouw aanwezigheid te vergroten.


Welke 10 fouten mag jij van jezelf maken?

Een blog over stoppen met labels plakken en jezelf straffen bij fouten maken

Tijdens een training gisteren legde ik iets uit. Mijn handgebaren waren tegenstrijdig met wat ik vertelde. Ik voelde zelf dat het niet klopte en zag dat een van de deelnemers het ook waarnam. Nog niet zo lang geleden zou ik me door zo’n ‘fout’ echt uit het veld hebben laten slaan.

Nu benoemde ik wat er gebeurde, en dat kon ik gelijk als voorbeeld gebruiken. De training ging over effectieve communicatie, dus ik kon mooi laten zien wat het betekent als iemand niet congruent is in wat hij of zij zegt en doet.

Kortom, ik wist er een positieve draai aan te geven, maar dat is alleen mogelijk doordat ik mijn overtuigingen heb losgelaten over wat ‘goed’ en ‘fout’ is.

Stoppen met labels plakken

We zijn snel geneigd om ergens een label op te plakken. We denken vaak in termen van ‘dit ging goed’ en ‘dat ging fout’. We doen het zelfs vaak zo automatisch dat we er geen erg in hebben.

Gisteren, tijdens diezelfde training, haalde een van de deelnemers, een directeur, meerdere malen voorbeelden aan waarin ze naar eigen zeggen ‘fout’ had gehandeld. Zeker in die situaties waarin ze emotioneel werd, bijvoorbeeld geïrriteerd, boos of gekwetst. En uit de manier waarop ze dit vertelde, werd duidelijk dat ze zich niet bewust was hoe ze labels plakte.

Laat de termen ‘goed’ en ‘slecht’ los

Goed en slecht bestaan niet. Er bestaat alleen ‘wenselijk’ en ‘onwenselijk’, of ‘wat ons dient’ en ‘wat ons niet dient’. Deze waarden zijn voor ieder mens anders.

Zwart-wit denken (goed/slecht) dient je niet, als je het mij vraagt. Alles heeft twee kanten, soms heeft een gebeurtenis misschien wel tien kanten. Wie bepaalt wat goed is en wat slecht is? Lees ook mijn blog ‘Wat hokjes en waarden met elkaar gemeen hebben, of juist niet’.

Iedere keer wanneer je tegen jezelf zegt dat je iets fout doet, gebeurt er iets bijzonders in je brein. Je voedt jezelf met negatieve gedachten.

Daar heb je zelf last van, en zeker ook in relatie tot anderen is dit niet helpend.

Met 2 maten meten

In de psychologie bestaat zoiets als de fundamentele attributiefout. Dat betekent dat de manier waarop wij oorzaken voor bepaald gedrag aanwijzen nogal krom is. Als het om oorzaken van ons eigen gedrag gaat, wijzen we al snel naar de situatie. Gaat het echter om het gedrag van een ander, dan houden we daar zijn of haar karakter verantwoordelijk voor.

Als we zelf een fout maken, komt dat bijvoorbeeld doordat we die nacht amper geslapen hebben (situationeel). Maakt een ander fouten? Dan wijzen wij die oorzaak toe aan de persoon zelf (karakter).

Straf jezelf niet als je in fouten denkt

Maar hoezo fouten? Jij doet minder fout dan je denkt, en dat geldt ook voor de ander!

Je doet het niet fout. Je bent aan het leren, je groeit! Het is geweldig dat je je eigen gedachten opmerkt: dat is een essentiële stap in groeien in meesterschap.

Verrassende vraag voor een andere kijk op fouten

Vorige week was ik op bezoek bij Christine Swart, managing director van Women INC. Zei vertelde over een inspirerende lezing die ze van wethouder Van As hoorde. Van As stelde zichzelf de vraag: welke tien fouten mag jij van jezelf maken?

Dit vind ik een mooie vraag die je zelf ruimte geeft om te experimenteren. Te vallen en weer op te staan. Te leren. Succes is één keer meer opstaan dan je gevallen bent.

Neem tien minuten en schrijf voor jezelf  ‘jouw 10 fouten’ op. Ik ben benieuwd naar de mooie verhalen en anekdotes die hier uit voortkomen. Deel ze en inspireer anderen met jouw ‘fouten’!