Als je je collega’s niet meekrijgt…

Moeiteloos motiveren en meekrijgen van je collega's - van weerstand naar resultaten

[Gastblog van Mariëlle Tromp]

Van weerstand naar samen resultaten behalen.

Veel projecten starten enthousiast, maar worden niet altijd tot een goed einde gebracht. Soms ervaar je veel weerstand, zoals Marc bij zijn team. Hij verbaast zich daar over. Het lukt hem niet om zijn team ‘mee’ te krijgen en samen in actie te komen.

Een dag op kantoor

Marc wacht tot het laatste vertrekkende teamlid de deur achter dicht heeft getrokken en zucht dan diep. Ze hebben overlegd over het project. Hij is verbaasd. En eigenlijk zelfs verbijsterd. Hij schudt zijn hoofd. Hoe is dit nu mogelijk? Hoe kan het dat de gemaakte afspraken steeds niet nagekomen worden? De veranderingen zijn in ieders belang. Maar toch lijkt het niet haalbaar om deze kleine dingen in de praktijk te brengen.

Hij staat net op om koffie te halen wanneer er wordt aangeklopt. Ellen steekt haar hoofd om de deur en vraagt of hij even tijd heeft. Marc gaat weer zitten.

Een onzichtbare muur

Ellen is een paar weken geleden bij het team gekomen, vanuit een andere organisatie. Ze neemt plaats en begint voorzichtig: ‘Ik heb het idee dat dit project niet helemaal volgens plan loopt. Klopt dat?’ Marc kan niet anders dan instemmend knikken. ‘Dat klopt, en ik begrijp het gewoon niet. Het gaat om kleine veranderingen die voor iedereen goed zullen uitpakken. Maar het lijkt alsof we tegen een onzichtbare muur lopen. Heb jij hier binnen je vorige organisatie ook mee te maken gehad?’

Ellen knikt. ‘Ja, en dat is ook de reden dat ik nog even terug kom. We hadden hier vaak mee te maken. Maar een paar jaar geleden hebben we geleerd om hier vanuit theorieën over gedragsverandering en motivatie te kijken. Op een heel praktische manier. Ik heb het idee dat we daar binnen ons team ook veel aan kunnen hebben.’

Marc leunt nieuwsgierig naar voren. ‘Hoe bedoel je dat?’

Te snelle actie wekt weerstand op

‘Nou,’ zegt Ellen, ‘wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat iedereen in een andere fase lijkt te zetten. Emma zit al in de actiefase. Ze heeft het helemaal voor ogen en weet precies wat er gebeuren moet. Dat is heel fijn. Maar omdat er een paar anderen nog niet zover zijn, wekt dat juist weerstand op.’

‘Ja’, zegt Marc, ‘dat herken ik wel. Maar we hebben ook een concreet doel nodig om naartoe te werken. Toch…?’ Hij aarzelt als hij Ellens blik ziet.

Onbewust op de rem

‘Dat is inderdaad wat wij ook steeds dachten. Totdat we hoorden dat hier vanuit gedragswetenschappen heel anders naar gekeken wordt. Als je zelf nog niet in de actiefase bent, dan vindt je brein het helemaal niet fijn om al aan concrete doelen te moeten werken. Onbewust ga je dan een beetje op de rem. Ook als je op zich wel achter het doel staat.

‘Maar ja, een team bestaat nu eenmaal uit verschillende mensen. Hoe gaan we daar dan mee om?’

Verschillende fasen binnen een team

Ellen gaat verder: ‘Nou, in het ideale geval kijken we eerst naar de fase van ieder teamlid. Maar er zijn ook een aantal dingen die in iedere fase werken. Zo merkte ik dat er wel successen zijn, maar dat we daar nauwelijks bij stil hebben gestaan. Bijvoorbeeld Richard gaf aan dat het vorige week best goed ging.’

’Ja, maar deze week niet meer!’ Onderbreekt Marc haar.

Waarom ging het wél goed?

Maar Ellen gaat door: ‘Dat klopt en daarom kwam de focus van het gesprek te liggen op alle belemmeringen die er deze week waren. Maar eigenlijk weten we nog niet waarom het vorige week wél goed ging. Ik denk dat we daar veel van zouden kunnen leren.’

Marc kijkt nadenkend. ‘Dat is inderdaad waar, daar zijn we helemaal aan voorbij gegaan. Weet je, dat vind ik eigenlijk wel een concreet punt. Graag zou ik bij het volgende overleg eens stil staan bij wat er allemaal wel goed is gegaan en waarom. En daarnaast zou ik graag meer van je willen horen over wat je nog meer geleerd hebt. Zullen we daar eens een afspraak over maken?

Ellen leerde in haar vorige organisatie over motiveren en het ‘mee krijgen’ van anderen bij het samen behalen van resultaten. Wil jij daar ook meer over leren? Misschien is de training Moeiteloos Motiveren dan iets voor jou. Deze gaat binnenkort van start. Je leest er hier meer over >> [http://www.vitalezorgverlener.nl/moeiteloos-motiveren]

Wil je je aanmelden? Geef dan aan dat je via Irene van Gameren komt. Dan krijg je als bonus een extra webinar, waarin Irene en Mariëlle allebei uitleggen hoe zij tegen motivatie aan kijken.

Dit is een gastblog van Mariëlle Tromp. Zij heeft zich als bewegingswetenschapper gespecialiseerd in motivatie. Hoe krijg je op een ontspannen manier mensen ‘mee’ bij plannen en veranderingen? Hoe kan je hen motiveren, zonder zelf te gaan sleuren en trekken? Meer over wat Mariëlle kan betekenen lees je hier >> [http://www.vitalezorgverlener.nl/vitale-zorgverlener]