Waarom heb jij nu coaching nodig: het gaat toch goed?

Terugkijken op 2020 en vooruitblikken op 2021 - verlangen onderzoeken en betekenis geven

Ik tref Dorien* in mijn online werkkamer. Ze zegt nog snel gedag tegen haar man die haar liefdevol een kop koffie heeft gebracht. Ze vertelt me hoe verbaasd hij is dat ze opnieuw een afspraak met mij heeft. Want het gaat nu toch goed met haar business? Maar dat is geen reden om te stoppen met coaching. Integendeel!

Doriens man Rolf zit tijdelijk zonder werk, en dat geeft haar de ruimte om zich nu volledig focussen op haar bedrijf. ”Dus ja”, beaamt Dorien, “het gaat heel goed aan de ene kant. Ik ben dik tevreden met mijn omzet, ik geniet dat ik me 5 dagen in de week vol op mijn werk kan richten en ik moet geregeld ‘nee’ verkopen. Maar aan de andere kant neem ik niet echt de tijd voor mijn bedrijf. Daar kom ik niet aan toe. Ik ben vooral heel druk met werk voor klanten.”

Luisteren naar je verlangen

Juist daar zit nog een sterk verlangen dat ze vorig jaar met mij deelde toen ze aanklopte voor coaching. Dorien, zelfstandig tekstschrijver, wil graag groeien in haar bedrijf. Een volle portefeuille aan klanten was haar ene doel, en haar andere doel was zichzelf duidelijk zichtbaar positioneren. Zodat ze nóg gerichter die klanten gaat aantrekken die haar energie én een gevoel van erkenning geven.

“Ik weet nu dat ik gewoon heel goed ben in het schrijven van teksten. Ik dacht altijd dat ik ook een goede strateeg moest zijn, maar daar word ik veel minder blij van. Voor klanten schrijf ik dus veel, alleen aan mijn eigen teksten kom ik niet toe.”

Het doel van het gesprek vandaag is om simpelweg de tijd te nemen om terug te kijken op het afgelopen jaar én samen vooruit te blikken.

Aan de hand van een aantal vragen krijgt Dorien zicht op waar ze nu staat en wat haar te doen staat om ruimte te maken voor haar verlangen. Die vragen kun jij ook voor jezelf beantwoorden. Dus lees vooral verder 😊

Wat heb je gemist in 2020?

Het onbevangen contact met mensen, zegt Dorien zonder een seconde twijfel. En dat voel ik ook heel duidelijk. Net als het knuffelen van je ouders, vriendinnen en andere dierbaren.

Dorien gaat verder: “En natuurlijk het eropuit gaan, naar bedrijven, live interviews doen met mensen. Dat wat mijn werk écht interessant maakt.” Ook het gevoel dat ze niet voor al haar klanten het verschil kan maken, beklemt haar.

Ze wijt dat zelf aan een gebrek aan focus. ”Eigenlijk zou ik met één grote klant moeten stoppen. Vanaf het begin van de opdracht klopt het al niet. Plannen van mij belanden in de la, artikelen worden niet gepubliceerd. Over die knulligheid verbaas ik me, maar ik heb de energie niet meer om dat te willen veranderen. Ik wil dat mijn werk betekenis heeft, dat er echt iets uitkomt met zichtbaar resultaat.”

Wat gaf 2020 wél betekenis?

“Ik ben echt trots dat ik mijn eigen salaris bij elkaar kan werken, dat mijn bedrijf ondanks de crisis door kan gaan. Met dank ook aan mijn trouwe opdrachtgevers!” Het was een leerzaam jaar.” Zo typeert Dorien 2020.

“We zijn als mensen en als land toch veel flexibeler dan we dachten, en we kunnen veel efficiënter werken door de enorme tijdwinst van het minder tot niet reizen.” Ook het wisselen van rol met haar man ziet Dorien als leerzaam. Zo switchte Dorien van parttime ondernemer en de zorg voor hun 2 kinderen naar fulltime ondernemer.

“Ik heb nog nooit zo ontspannen gewerkt! Het is zoveel rustiger. Soms denk ik: zou ik niet meer druk moeten voelen? Die druk voelde ik in loondienst altijd. Dit jaar heeft voor mij echt bevestigd dat ik nooit meer in loondienst wil werken. Ook mijn man waardeert het om meer thuis te zijn en wil niet meer fulltime in loondienst werken.”

Niets heeft betekenis zonder de betekenis die jij eraan geeft!

Wie was echt belangrijk voor je?

Allemaal hebben we mensen nodig die ons steunen en inspireren. Het afgelopen jaar misschien wel meer dan ooit. Je eigen gezin of partner spreekt voor zich. Welke mensen zijn er nog meer die een bijzondere rol hebben gespeeld voor je?

“Grappig genoeg is dat voor mij mijn nieuwe buurvrouw,” vertelt Dorien. “Naast moeder van 4 kinderen is ze ondernemer en ik leer veel van haar. We sparren regelmatig over de combinatie van onze verschillende rollen en hoe je dicht bij jezelf kunt blijven.”

“Ook een van mijn opdrachtgevers ben ik nog veel meer gaan waarderen. In deze gekke tijd is een heel mooie samenwerking ontstaan. Ze voelt meer als collega dan als opdrachtgever. Dat heeft mijn zelfvertrouwen ook versterkt.”

Wat wil je meenemen naar 2021?

“Het gevoel dat ik goed contact heb met mijn opdrachtgevers en dat ik scherper durf te kiezen. Al mag ik daar wel echt alert op blijven, want het uit de weg gaan van keuzes of keuzes uitstellen is wel mijn valkuil,” weet Dorien.

Dat staat niet gek bij iemand met karakterstijl De loyalist op 1. Het op tijd uiten en vormen van haar mening helpt haar. Daarvoor is het nodig om met regelmaat bewust tijd te maken om te bepalen wat echt belangrijk is.

Onze tweemaandelijkse gesprekken helpen Dorien daarbij. “Het gevoel dat overheerst, is dankbaarheid. Dankbaar dat ik de keuze heb gemaakt om ‘het strategische’ los te laten en mijn focus te houden op waar ik echt goed in ben, het schrijven van teksten. Daardoor heb ik dit jaar naast mijn grote opdrachtgevers ook veel kleinere ondernemers kunnen helpen en dat vond ik echt superleuk, juist omdat ik zoveel voor ze kan betekenen.“

Wat is jouw verlangen voor 2021?

”Eind 2021 wil ik de volgende stap hebben gezet in mijn bedrijf. Ik wil nog scherper die focus hebben aangebracht. Dat wil ik terugzien op mijn website en op sociale platformen zoals LinkedIn. En ik wil bewust ruimte nemen voor mijzelf, voor mijn ontwikkeling en mijn groei.“

Concrete acties die je nog dit jaar kunt doen!

Om je verlangen werkelijkheid te laten worden, is het belangrijk om direct concrete acties te bedenken. Kleine, praktisch uitvoerbare handelingen die je dit jaar nog kunt doen.

Voor Dorien zit dat in het plannen van tijd in haar agenda om haar eigen teksten te schrijven. En om alvast haar motivatie op papier te zetten om die opdracht af te ronden die haar zoveel energie kost. Tot slot wil ze contact leggen met iemand die haar kan helpen met de meer strategische opdrachten. Allemaal acties die ze in pakweg 2 uur kan doen.

Wil jij ook 1-op-1 terugblikken en vooruitkijken? Juist ook als het goed gaat… 😉
Of wil je verkennen hoe ik je komend jaar kan helpen? Mail of bel me voor een afspraak of kennismaking.

* De naam Dorien is om privacy redenen gefingeerd

Paniekvoetbal of zoeken naar richting en betekenis?

Doe jij mee aan paniekvoetbal of zoek jij naar richting en betekenis?

Deze week had ik een mooi gesprek met mijn vriendin Marjon* over onze inzichten van de afgelopen maanden in het zoeken naar richting. Ik wil je enkele van onze ideeën meegeven.

We zien om ons heen dat ieder mens verschillend reageert op de huidige situatie. De één valt letterlijk stil, de ander vlucht. En weer een ander vecht terug.

Hoe we reageren en welke acties we ondernemen, wordt onder meer bepaald door onze blauwdruk en onze karakterstijlen.

“Ik heb me verwonderd over de manier waarop mensen zich online manifesteren,” vertelt Marjon. “Van sommige acties ben ik echt gecharmeerd, maar toch denk ik soms: is dit nu écht wat je wilt doen? Want voor je het weet, ben je zo ver van jezelf verwijderd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Ook in mijn optiek kan dat niet de bedoeling zijn. Ik begrijp wel waarom het gebeurt. Zeker in een tijd waarin we onder druk staan. Onder druk van de situatie en onze omgeving, van de meningen en adviezen van anderen.

Daarnaast voelen mensen druk om te blijven presteren, om zich te bewijzen. Want ja, erg ‘cool’ is het niet om toe te geven dat je stilvalt.

Maar wat als je niet aan die verwachtingen kunt of wilt voldoen, óf als je alleen al moeite hebt om de enorme vloedgolf aan informatie te filteren die dagelijks op je afkomt? Dan kun je gevoelens van stress, onzekerheid en angst ervaren.

Leven is bewegen

Ik denk dat het de kunst is om je over te geven aan het leven zoals het zich aandient. Dat betekent niet dat je alles maar over je heen moet laten komen. Absoluut niet. Je hoeft ook niet berustend op de bank te gaan zitten… alsjeblieft niet!

Je hebt namelijk altijd een keuze. Het leven dient zich aan, en dan?
Dát is een bepalend keuzemoment.

Steek je al je energie in je verzetten? Schiet je in de paniekmodus, zoals veel anderen doen, en beweeg je dáár in mee? Of zoek je een manier om – onder de gegeven omstandigheden – trouw te blijven aan jezelf?

Ik volg op dit moment een analistenopleiding in Human Design, over de blauwdruk van mensen. Dat helpt me enorm. Om mijn eigen gedrag en reacties te begrijpen, en om te begrijpen wat er bij anderen gebeurt. Om van daaruit mijn eigen richting te zoeken.

Een richting die bij mij past.

Maar die vraag slaan veel ondernemers over, zo concludeerde ook Marjon. Zij is net als ik ondernemer en ziet bijna iedereen in haar netwerk alles online aanbieden. Want ‘dat doen anderen ook’. Maar pást het bij je? Of heb je de energie van het 1-op-1 contact nodig, of de energetische wisselwerking met een groep?

De vraag of ‘de nieuwe standaard’ van online werken bij je past, stellen veel ondernemers zich blijkbaar niet. Want als de omzet wegvalt, ligt paniekvoetbal op de loer. De lange termijnplannen gaan de ijskast in. De korte termijn is te onzeker om ver vooruit te durven denken. Alleen: waar sta je dan over een jaar? Heb je dan je omzet gered en ben je jezelf kwijtgeraakt?

Versta jij de kunst van je overgeven?

Ik probeer me over te geven aan het leven en me daar in te oefenen. Dat gaat de ene dag gemakkelijker dan de andere. Het vraagt om bewustzijn. Om bewust kijken. Om reflectie. En om vertrouwen. Vertrouwen op je intuïtie. Het ene moment betekent dit je terugtrekken en een volgend moment weer naar buiten treden en handelen.

Om te leren meebewegen op de flow van het leven, kunnen we veel leren van de natuur en van dieren. Ze hebben geen last van gedachten, maar handelen instinctief en geven zich (soms heel letterlijk) over aan het leven.

Wat zie jij als je naar onderstaande foto kijkt? Wat roept dit beeld bij je op? Durf jij net als deze aap te vertrouwen? Waag jij de sprong?

In welke richting wil jij bewegen? Waar kies jij instinctief voor?

En de belangrijkste vraag: weet je in welke richting je wilt springen?

Vind jouw eigen richting

Een tijd als deze kan ons ook motiveren om anderen te helpen en een nieuwe, zinvolle richting te ontdekken in ons leven. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. En ik zie het bijvoorbeeld ook bij Marjon.

“Nadat ik even helemaal was teruggeworpen op mijzelf en mijn gezin, merkte ik na een paar weken dat ik ruimte voelde om na te denken over een nieuwe richting voor mijn werk.” Ze legt uit: “Je weet dat ik al bezig was met een nieuwe onderneming. En ook dat dat veel van mij vraagt in tijd en geld. Dus ik kon me er niet volledig op toeleggen.”

Peinzend vervolgt ze: “Het voelt dubbel om te erkennen dat ik dankbaar ben voor deze tijd. Want ik weet dat veel mensen in een nachtmerrie leven. Maar als ik naar mezelf kijk: mijn werkzaamheden als bedrijfstrainer zijn stilgevallen. Dat was zo’n beweging van het leven waar ik geen rekening mee had gehouden.”

“Ook ik twijfelde even: moet ik nu online gaan werken? Maar dat past niet bij me, het voelt niet oké. Dus ik heb besloten deze tijd te gebruiken om na te denken hoe ik vorm en inhoud wil geven aan mijn nieuwe initiatief. Iets waarvan ik weet dat het naadloos aansluit bij wat voor mij echt belangrijk is in het leven. Dat heb jij me ook al heel mooi laten zien met de Cirkel van Inzicht.”

Vrijheid om te kiezen

Met dit verhaal wil ik je laten zien dat je altijd een keuze hebt. Ook als de meeste mensen paniekvoetbal spelen, mag jij kiezen voor een andere richting.

Niemand dwingt je om mee te gaan met ‘de massa’. Jij hebt de regie over je eigen leven, en dat betekent dat je je eigen koers moet varen in plaats van je te laten leiden door de koers van anderen.

Ik wil je met 3 simpele vragen uitnodigen om na te gaan wat voor jou werkelijk telt:

– Hoe wil jij op de huidige situatie reageren?
– Wat is voor jou nu zinvol?
– Waar wil je echt volmondig JA tegen zeggen?

Misschien vind je het niet gemakkelijk om hier zelf het antwoord op te vinden. Dan helpt het om er met iemand over te sparren. Of misschien is dit voor jou het moment om te ontdekken hoe je écht de leiding kunt pakken over jouw werk en leven.

Lees hier alles over de Cirkel van Inzicht of neem contact met mij op. Met plezier help ik je op weg naar meer inzicht, richting en resultaat.

* Uit privacyoverwegingen is de naam Marjon gefingeerd