Wim Kieftenbeld is sinds twee jaar algemeen directeur bij Kepro. De organisatie heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. “Met hulp van Irene hebben de teamleden zichzelf beter leren kennen, veel geleerd over elkaar en ingezien dat verschillen in communicatiestijl en karakter een goede samenwerking niet in de weg staan. We zijn klaar voor verandering!”

Kepro is producent van diergeneesmiddelen. Er werken zo’n veertig mensen en de organisatie was lange tijd heel informeel. De directie van Kepro was tot de komst van Wim in handen van de eigenaar. Hij heeft de onderneming tot een het huidige laten groeien, maar vond het tijd om een nieuwe directeur aan te stellen om de onderneming naar de volgende fase te begeleiden. Door de groei van het bedrijf ontstond er steeds meer behoefte aan professionalisering van de organisatie.

Weerstand ontstaat niet doordat mensen niet willen

“Toen ik werd aangenomen, was niet duidelijk welke richting we precies op moesten,” vertelt Wim. “Maar ik wist dat een verandering van management en koers altijd gepaard gaat met weerstand. Niet omdat mensen niet willen. Ze hebben vaak alleen geen goed beeld van zichzelf en hun collega’s, en dus geen inzicht in de groepsdynamiek. Daarom heb ik Irene ingeschakeld.”

Aan de hand van de iWAM-vragenlijst heb ik profielen opgesteld van de teamleden. Geen hokjesdenken, maar contextdenken. Hoe handelt iemand in een bepaalde context en hoe zal iemand reageren als de context, zoals bij Kepro, verandert?

“Veel medewerkers dachten vanuit aannames in problemen,” stelt Wim. “Fast forward: dit voorjaar hebben we de test opnieuw uitgezet, en er is een enorme verschuiving opgetreden naar denken in oplossingen. Medewerkers zien nu hoe ze elkaar aanvullen en dat afstemmen de basis is voor een goede samenwerking.”

Begrip van zichzelf en elkaar en inzicht in de teamdynamiek

“In het begin was er wat angst voor de uitkomst van de iWAM en wat we met die uitkomst gingen doen,” geeft Wim toe. “Die angst was na de eerste individuele gesprekken met Irene helemaal weg. Veel mensen hadden een aha-erlebnis. Ze hadden ineens een helder beeld van zichzelf en hoe ze zich verhouden tot het team.”

“Met alleen een stapel rapporten ben je er niet. Dat maakt Irenes aanpak zo fijn. Iedereen heeft de combinatie van individuele gesprekken, teamgesprekken en trainingsdagen als heel waardevol ervaren. Door kritische vragen te stellen heeft Irene mensen laten inzien waar ze staan en waar ze naartoe kunnen. Bij de groepssessies fungeerde Irene met haar methodische aanpak als gids.”

Medewerkers zien nu in hoe ze elkaar aanvullen en dat afstemmen de basis is voor een goede samenwerking

“Ik had zelf iemand van buiten het MT nodig om te spiegelen, af te stemmen en situaties te verhelderen,” vertelt Wim. “Die rol van sparringpartner heeft Irene twee jaar lang vervuld. Ik heb enorm veel gehad aan deze gesprekken, waardoor ik veel grotere stappen heb kunnen zetten met mensen en met het team.”

Wim is zelf sterk toekomstgeoriënteerd maar heeft ingezien dat andere mensen in het verleden en het heden opereren. “Om hen in het veranderproces mee te kunnen nemen, moest ik daar aandacht aan besteden. Bij collega’s is iets vergelijkbaars gebeurd. Door inzicht in elkaars referentiekader en de teamdynamiek gingen de teamgesprekken steeds meer van probleembeschrijvend naar probleemoplossend.”

Onze mindset is compleet veranderd

“Het was een duurzame samenwerking en niets staat een duurzame verandering bij Kepro meer in de weg,” concludeert Wim. “Het ziekteverzuim is enorm gedaald, mensen zitten positief en enthousiast in de wedstrijd. Het was mooi om te zien dat medewerkers op de trainingsdagen ook de pijnpunten durfden te benoemen.”

“We hebben echt meters gemaakt. Het omzetten naar concrete acties blijft natuurlijk aandacht vragen, maar onze mindset is compleet veranderd: van ‘jij en ik’ als eilandjes naar een sterk wij-gevoel van samenwerken.”


Interesse in
executive coaching voor managers en ondernemers?

 

 

 

 

Misschien vind je deze verhalen ook interessant