Labels

Taal is iets magisch. Taal inspireert. Taal beweegt. Met taal kun je plannen, gedachten en gevoelens delen. Ieder woord dat je zegt, hoort of leest bewandelt zijn eigen route door jouw brein. Ieder woord creëert een andere interne voorstelling (representatie) of beleving in je brein.

Je kunt wel stellen dat taal één van de meest krachtige middelen is om gewenste effecten binnen jezelf en anderen te kunnen bewerkstelligen. Taal heeft immers een structuur op zich, en deze heeft direct invloed op hoe mensen denken en zich gedragen.

Ons taalgebruik is misschien wel het grootste onbewuste patroon wat we bezitten. We hebben onbewust onze moedertaal aangeleerd en hanteren woorden voor gedachten en gevoelens als vanzelfsprekend. De taal die we hanteren, drukt onze binnenwereld (onze interne representaties) uit.

Identiteit

Taalkunstenaar en oud-Dichter Gerrit Komrij gaf een treffende omschrijving van taal:

 “Je eigen taal bepaalt hoe je over dingen denkt, hoe je in het leven staat. Je beseft dat taal veel meer is dan een communicatiemiddel, namelijk een identiteit”.

Alles wat we willen bereiken drukken wij uit in doelen. Doelen formuleren is zinvol bij nagenoeg iedere actie die we willen ondernemen. Vaak hebben we wel doelen, maar zijn deze niet bewust geformuleerd, waarbij het risico bestaat deze doelen niet te bereiken. Praktische doelen stellen we bijvoorbeeld wel voor een reis of voor boodschappen doen. We weten waar we heen willen of wat we uit de winkel nodig hebben. Maar op het vlak van communicatie, interactie en persoonlijke verandering zijn we vaak te vaag. En juist hierbij is een helder omschreven doel belangrijk. Als je een helder beeld voor ogen hebt van wat je wilt, als je echt weet wat je wilt, kun je gerichte acties ondernemen en kun jij je op je gewenste doelen focussen. 

Van abstract naar concreet

Persoonlijke doelen zijn vaak niet concreet, meestal abstract geformuleerd; je wilt meer zelfvertrouwen, geen faalangst, meer resultaat, begrip en dergelijke. Door deze doelen krachtig, concreet en doelgericht te formuleren kun je je pas werkelijk richten op wat je wilt en dat ook werkelijk gaan realiseren.

Ook bij zakelijke gesprekken en bijeenkomsten zijn we ons vaak niet bewust wat we nu eigenlijk precies willen bereiken. Je gaat het gesprek wel aan, maar weet eigenlijk niet precies wat je van het gesprek verwacht.

Milton en Meta

Binnen NLP kennen we verschillende taalmodellen waarmee je kunt sturen. Twee bijzonder krachtige modellen zijn het Metamodel en het Miltonmodel.

Milton taalpatronen zijn abstracte taalconstructies die de luisteraar of lezer een gevoel kunnen geven van er bij horen. “De samenleving verandert…” is zo’n voorbeeld. Hier zal bijna iedereen het mee eens zijn. Hierdoor houd je je luisteraar bij de les.

Het Metamodel kun je gebruiken om specifieke informatie te achterhalen. Die informatie die in abstract, of vaag, taalgebruik mist. Bijvoorbeeld: “Iedereen die het nieuws over de crisis volgt, weet dat de samenstelling van de beroepsbevolking in de Nederlandse samenleving verandert…”. Deze zin is al veel specifieker en zorgt bij de luisteraar al voor een totaal andere interne voorstelling dan de eerste zin “De samenleving verandert…”

Verleiden

In een presentatie begin je doorgaans met een abstracte stelling om je publiek er bij te betrekken om ze vervolgens langzaam te verleiden tot de kern van je boodschap die heel specifiek is. In een gesprek doe je eigenlijk hetzelfde. Je begint vaak met koetjes en kalfjes, bijvoorbeeld het weer, en dan kom je pas tot de kern.

Ga komende week bij jezelf een na wat jij doet om jouw luisteraars te verleiden? Hoe label jij jouw doelen? Welke woorden gebruik je om jezelf te motiveren? Schrijf ze eens op en kijk of ze je aanspreken. En weet dat je altijd de keuze hebt om ze aan te passen. Maak ze specifiek en positief. Op die manier kom jij een stap dichter bij jouw doelen. Zowel zakelijk als persoonlijk.

Wil jij ontdekken hoe je taal nog bewuster en krachtiger kunt gebruiken, voor jezelf en voor anderen? Wil jij leren hoe je anderen en jezelf kunt sturen in de richting van de door jou (of gezamenlijke) gewenste doelen? Wil jij hulp bij het formuleren van jouw doelen? Lees hier dan meer over Topskills NLP Business Practitioner – de opleiding voor jouw professionele groei.

Gratis ervaringsverhalen in je mailbox?

Schrijf je in voor de ervaringsverhalen zoals deze. Verhalen met herkenbare situaties en praktische tips om daarmee om te gaan in jouw leven.

Bedankt voor je inschrijving!

Check je mailbox om je inschrijving te bevestigen.

Misschien vind je deze verhalen ook interessant