downward-spiralVeranderingen. Om de haverklap hebben we er mee te maken. Zowel in ons werk en privé. Sommige mensen zijn dol op veranderingen, veel mensen willen met enige regelmaat veranderen. En er zijn mensen die er ronduit een hekel aan hebben. Die houden alles het liefste bij het oude.

In bedrijven en organisaties is verandering tegenwoordig de enige constante factor. Of het nu gaat om ingrijpende veranderingen zoals reorganisatie van functies, fusies en ontslagen. Of meer positieve veranderingen zoals uitbreiding van mensen of een innovatie. Veranderingen leveren dikwijls niet het verwachte resultaat op. Mensen verliezen hun motivatie en werkplezier. Waardevolle mensen vertrekken, de omzet daalt en de kosten stijgen.

Herkenbaar? Hoeveel veranderingen heb jij meegemaakt die niet het gewenste resultaat hadden? En hoe vaak zag je op jouw werk niet gebeuren dat er nog meer veranderingen volgden met nog meer kosten en nog meer stress? Of zag je zelfs angst bij collega’s voor nieuwe veranderingen?Veranderen kost tijd en moeite en gewoonlijk veel geld.

Toch kan het ook anders. Veranderingen met succes doorvoeren. Je kunt een andere kijk ontwikkelen op wat effectieve veranderingen vaak in de weg staat. Door te kijken naar het model van de Logische Niveaus, opgesteld door NLP-ontwikkelaar Robert Dilts. Dit model bevat een aantal niveaus waarop verandering kan plaatsvinden en een hiërarchie die de logische relatie tussen de onderdelen aangeeft. In jouw werk of privéleven kunnen de veranderingen die jij of anderen aanbrengen één of meerdere niveaus betreffen.

AfbeeldingP35_logischeniveausverandering-300x231 

 

 

 

 

Dilts stelt dat verandering op één of meer van de volgende niveaus kan plaatsvinden:

  1. Het omgevingsniveau beschrijft de situatie en beantwoord de vragen waar? Wanneer? En met wie?
  2. Het gedragsniveau verwijst naar wat mensen binnen de omgeving zeggen en doen. Het beantwoordt de vraag wat doe ik precies?
  3. Het vaardighedenniveau omvat de vaardigheden en de kennis die het gedrag van mensen in de omgeving sturen en geeft antwoord op de vraag hoe?
  4. Het waarden & overtuigingenniveau heeft betrekking op de dingen die binnen de situatie voor mensen waar en belangrijk zijn. Geeft antwoord op de vraag wat vind ik en waarom doe ik het?
  5. Het identiteitsniveau is het gevoel dat mensen over zichzelf en hun rollen hebben. Het beantwoordt de vraag wie ben ik?
  6. Het missieniveau gaat over hoe mensen zich verhouden tot iets dat groter is dan zijzelf. Dit niveau beantwoordt de vraag waartoe doe ik de dingen?

De niveaus doorlopen

Wanneer je veranderingen gaat aanbrengen als individu of binnen jouw organisatie weet dan dat:

  • Alles goed werkt wanneer de verschillende niveaus op elkaar zijn afgestemd. Alle niveaus houden verband met elkaar, dus wanneer ze zijn afgestemd werken ze het effectiefst.
  • Als je veranderingen op een hoger niveau aanbrengt zal er iets veranderen in de onderliggende niveaus.
  • Als daarentegen op de lagere niveaus iets verandert kan er iets veranderen op de hogere niveaus. Dit hoeft niet per se.
  • Veranderingen minder snel slagen als ze niet op het meest geschikte niveau worden aangebracht. Je kunt bijvoorbeeld de werkomgeving veranderen als de samenwerking niet lekker loopt in een team. Als slechte vaardigheden echter de oorzaak zijn van de problemen dan heet een wijziging in de omgeving niet de gewenste invloed op het resultaat.

 Het verschil dat het verschil maakt

Door het toepassen van dit model ben je staat om effectief leiding te geven aan veranderingen, in jouw werk of voor jezelf. Daarvoor moeten alle logische niveaus met elkaar overeenstemmen. Ga een volgende keer zodra je bij jezelf een gevoel van onvrede opmerkt of stress ervaart jouw positie in de logische niveaus eens na en je zult mogelijk tot de ontdekking komen waar je iets zult moeten veranderen.

Samenvattend. Door jouw logische niveaus goed op elkaar af te stemmen blijf je energiek en productief en kun je echt het verschil maken.

Wil jij meer weten over het model van de Logische Niveaus? Wil jij leren hoe je veranderingen, zowel persoonlijk als in jouw werk, met succes kunt doorvoeren? Lees hier dan meer over de NLP Business Practitioner – de opleiding voor jouw professionele groei.

Misschien vind je deze verhalen ook interessant