warmlopen-300x135Nog even en dan hoor je iedereen weer praten over goede voornemens. Ik vraag me dan af waarom pas op 1 januari starten met …. Of juist stoppen met… Iedere dag heb je de mogelijkheid om opnieuw te beginnen? Of liever gezegd, ieder moment. Terwijl ik de chocolade voor mijn neus heb liggen kan ik er ook voor kiezen om het niet (meer) te nemen. Maar ja, het is zo lekker bij de thee… en zonder er bij na te denken is de halve reep al weer op. Dagelijks vervallen wij weer in onze oude comfortabele patronen.

Herkenbaar? Hoeveel voornemens zijn er bij jou al niet gesneuveld? De keer dat je je had voorgenomen om toch echt om salarisverhoging te vragen en vervolgens toch niet durfde. Of ieder ander doel dat je voor ogen had. Vul voor je zelf maar in. Ons onbewuste weet ons soms flink om de tuin te leiden. Want zij houdt eigenlijk helemaal niet zo van verandering. Het liefste houdt zij de status-quo in stand. Onbewust houdt jij jezelf tegen in het verwezenlijken van jouw doelen.

Het kan ook anders. Doelen, ambities en wensen formuleren die je wél gaat bereiken. Liefst volgend jaar natuurlijk. Ons onbewuste maakt geen onderscheid tussen wat werkelijk is en wat niet. Wanneer je handelt alsof je het resultaat al hebt behaald, denken zowel je bewuste als je onbewuste daar over na. Als een soort mentale repetitie. Als gevolg daarvan ga je:

–          Eerder kansen en mogelijkheden opmerken

–          Sneller contact maken met relevante mensen, informatie en dingen

–          Een concreet plan maken om jouw doel veel gemakkelijker te halen

Het outcome-model, één van de technieken uit NLP is voor ons een belangrijke strategie om helder en overzichtelijk op een rij te zetten wat wij precies willen bereiken. Om effectief te zijn moet een doel duidelijk en specifiek geformuleerd worden. Als jij jouw gewenste resultaat in de detail, volledig en duidelijk formuleert wordt het realistisch en bereikbaar. NLP stelt een vijftal vormvoorwaarden aan het verwoorden van het door jou gewenste resultaat, jouw doel:

  1. Is het positief geformuleerd? Wat wil je? Of… wat zou je liever hebben? Wat je wilt moet kristalhelder zijn. Negatieve doelen zoals ‘Ik wil niet in deze baan blijven zitten’ kan averechtse gevolgen hebben. Wanneer je merkt dat je zegt ‘Ik wil niet….’, moet je jezelf afvragen ‘Wat wil ik in plaats daarvan?’ofwel ‘Wat wil ik wél?’.
  2. Het doel moet zoveel mogelijk binnen je bereik liggen. Stel jezelf de volgende 2 vragen: ‘Doe ik dit voor mezelf of voor iemand anders?’ En ‘Hangt het resultaat uitsluitend van mij af?’ Als je doel teveel van de medewerking van anderen afhangt begin dan met dat als subdoel te stellen.
  3. Het doel moet door middel van zintuiglijke waarnemingen toetsbaar zijn. Wanneer weet jij of jij je doel hebt bereikt? Wat ga je dan doen? Wat zal je dan zien, horen? Wat zal je voelen? Als je dit aan een ander kunt vertellen, dan heb je een heldere bewijsprocedure voor jouw doel.
  4. Heb je de context duidelijk omschreven? Waar, wanneer, hoe en met wie wil je het? Is het voor jou persoonlijk? Betreft jouw doel jouw organisatie of jouw team? Aan de hand van deze vragen kun je nader preciseren wat je wilt door weg te strepen wat je niet wilt.
  5. Ga na of je doel ecologisch is. Wanneer we in NLP spreken over ecologie, stellen we simpelweg vragen om er zeker van te zijn dat het resultaat met alle aspecten van je leven in overeenstemming is. Wat is bijvoorbeeld het effect van het bereiken van je doel op je leven met je partner, je familie of je werk? De controle is eenvoudig. Je neemt de tijd om je in te beelden dat je het doel al bereikt hebt. Je ziet, hoort en voelt welke effecten het heeft binnen de verschillende contexten van je bestaan. Geloof ons, als er een belangrijk obstakel is voor je onbewuste, krijg je sabotage van binnen uit. Daar gaan we in een volgend artikel dieper op in.

Samenvattend. Als jij wilt dat jouw voornemens komend jaar wel slagen ga dan aan de slag met de 5 eisen voor realistische doelen. Dan zul je zien dat je doelen formuleert waar je wel warm voor loopt. En bedenk wat je eerste stap zal zijn. De volgende uitspraak is treffend:

Een reis van duizend mijlen begint met één enkele stap 
Lao-Tzu

Opsplitsen van een actieplan in stappen die je naar je doel zullen leiden, is absoluut noodzakelijk. Het daadwerkelijk zetten van die eerste stap motiveert in het nemen van de volgende stap. En de volgende, en de volgende. Wij zijn benieuwd naar jullie resultaten!

Wil jij hulp bij het formuleren van jouw doelen? Wil jij leren hoe je jouw doelen vervolgens ook kunt waarmaken? Lees hier dan meer over onze NLP Business Practitioner – de opleiding voor jouw professionele groei.

 

 

 

Misschien vind je deze verhalen ook interessant