Enkele weken geleden had ik, Irene, na het zien van het interview met (toen nog) kroonprins Willem- Alexander en prinses Maxima, al bedacht dat ik een blog zou schrijven over de toespraak die onze nieuwe koning zou gaan houden. Na het zien en horen van de ‘koningstoespraak’ van onze nieuwe Koning vroeg ik me af waar begin ik? Wat vond ik er eigenlijk van? Wat is nu interessant voor mijn lezers?

De eerste keer heb ik de toespraak eigenlijk alleen maar gezien. Behalve dat ik in een omgeving was waar van luisteren nauwelijks sprake was, trokken vooral de beelden mijn aandacht. Hoe zagen ze eruit? Betoverend, vooral Maxima dan, wat een waanzinnig mooie jurk! Willem-Alexander maakte op mij echter een wat nerveuse indruk. Heel anders dan de ontspannen innemende man die ik tijdens het interview zag. Niet zo verwonderlijk ook als je bedenkt wat voor last er hem op dat moment letterlijk en figuurlijk op zijn schouders drukte. Je zag het aan de spanning in zijn gezicht, in zijn kaken en een zweem van transpiratie boven zijn mond. Maar hij bleef desondanks rustig en zelfverzekerd. Alle lof komt hem toe.

Op een later moment heb ik de toespraak, in alle rust, nog eens teruggekeken en beluisterd. Ook heb ik de tekst opgezocht en meerdere keren doorgelezen. En iedere keer viel me weer iets anders op, nam ik iets anders waar.

Over de wijze waarop onze nieuwe koning de toespraak uitsprak valt uiteraard van alles te zeggen; de klemtoon die hij niet altijd goed legde, de variatie in zijn stem die ik soms miste of …. Het zal vast de spanning zijn geweest.

Wat ik geweldig vond aan zijn toespraak waren de technieken die ik er in herkende. Technieken die iedere toespraak levendiger maken. Zoals:

1. Drieslagen, die kwamen veelvuldig in de toespraak voor. Enkele voorbeelden zijn:

Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht.”

“Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en helpen nieuwe kansen te ontdekken. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Zo kan ik als Koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en hun overheid verstevigen, de democratie onderhouden en het algemeen belang dienen.”

2, Metaforen/beeldspraken:

“Tegelijkertijd is het Koningschap een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Het is een directe verbinding met ons staatkundig verleden, het tapijt van onze geschiedenis waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven”.
Rustig te midden van de woelige baren

3. Quote

“”In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot.” Dat zei mijn moeder in haar laatste kersttoespraak als Koningin.”

4. Miltontaal, gebruik maken van abstracte/vage taal, zodat iedereen zich er in herkent

“Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden. Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie. Als vrienden. Als bewoners van een straat of buurt. Als burgers van ons Koninkrijk. En als bewoners van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in internationaal verband zijn op te lossen.”

5.  Metataal voor het confronteren:

“Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Zo kan ik als Koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en hun overheid verstevigen, de democratie onderhouden en het algemeen belang dienen.”

6.  Gebruik van tegenstellingen

“Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt.” (ook weer een drieslag)

Met de 6 technieken die ik er heb uitgelicht ben ik zeker niet volledig. Dit zijn wel de meest gangbare technieken die in toespraken vaak worden toegepast. Ze maken deel uit van een set aan taalpatronen binnen NLP, taalpatronen die je dagelijks in je werk kunt toepassen.

Het is de vraag of Willem Alexander zelf een NLP training heeft gevolgd. Wellicht zijn tekstschrijver wel. Van de speechschrijvers van Obama is bekend dat zij wel NLP hebben gevolgd. Jon Favreau, zijn vorige speechschrijver wist zich uitstekend te verplaatsen in Barack Obama. Hij verplaatste zich in de tweede positie en maakte zich de ideeën, de vocabulaire en zelfs de stem van zijn spreker eigen. Op het moment dat Obama zijn speech van de autocue las, waren het nagenoeg zijn eigen woorden met zijn eigen intonatie. Alleen dan wel zeer betoverend geformuleerd door zijn speechschrijver.

Wil jij ook leren hoe je de NLP taalpatronen kunt toepassen in jouw werk? Wil jij ontdekken welke kracht er van taal uit gaat? Wil jij jouw mogelijkheden uitbreiden? Bouw verder aan jezelf en maak je dromen/doelen werkelijkheid. Het is onze droom om jou verder te helpen groeien.

Klik hier voor meer informatie over onze NLP Business Practitioner Opleiding.

Gratis ervaringsverhalen in je mailbox?

Schrijf je in voor de ervaringsverhalen zoals deze. Verhalen met herkenbare situaties en praktische tips om daarmee om te gaan in jouw leven.

Bedankt voor je inschrijving!

Check je mailbox om je inschrijving te bevestigen.

Misschien vind je deze verhalen ook interessant